Onze visie

The Lung Project staat voor unieke ontwerpen. Ontwerpen die buitenruimtes functioneel inrichten zonder in te boeten op esthetisch vlak. Ontwerpen die de vaste lijnen opentrekken en origineel zijn in de pure betekenis. We denken in termen van ecologische, economische én sociale duurzaamheid en we pakken de zaken persoonlijk aan. We gaan voor creaties met persoonlijkheid, karakter en stijl. Jouw stijl. Zo creëren we buitenruimtes die inspelen op de specifieke wensen van de klant en tegelijk oog hebben voor de noden van de stad. Nét die dubbele focus voedt onze missie om meer duurzame, groene longen te planten in de stadsomgeving. Een tuin voor jou, een tuin voor mij en voor iedereen. “Urban greenification” noemen we dat.

Functionaliteit voorop

Je hebt een kleine stadstuin, een daktuin of terras, of een bedrijf met ongebruikte binnenkoer, een wwoncomplex met gedeelde buitenruimte, een park, of een landschapstuin?  Die ruimte wil je optimaal benutten. Onze ontwerpen wegen alle praktische bekommernissen mee. Hoe je alles opbergt? Waar je iedereen zet? Hoe je het zo veel en zo lang mogelijk zonlicht opvangt? Liefst niet te veel onderhoud? Geen probleem. Wij denken functioneel!

Aandacht voor esthetiek

Functionaliteit is één ding, schoonheid een ander. Wij zien beide kwaliteiten niet als onverenigbaar, wel als communicerende vaten. We spelen hun wederzijdse invloed uit op een versterkende wijze. Onze creaties verenigen de twee. Beelden zeggen soms meer dan woorden. Bekijk ons portfolio.

Originaliteit voorop

Originaliteit, dat is creatief zijn en tegelijk authentiek blijven. Out of the box denken met respect voor de origine van alle spelende factoren.

Creatief? We gebruiken de term niet zomaar. We denken ruim. Stond jij er bijvoorbeeld al bij stil waarom mensen vaak een bloem meenemen als ze iemand in het ziekenhuis bezoeken? Doe het omgekeerde en bedenk een groene oase rondom het ziekenhuis. Heilzaam voor patiënten, een rustplek voor gasten, extra ademruimte voor de hele ziekenhuisbemanning.

Ons denken is authentiek in dubbele betekenis: onze ontwerpen ademen onze eigenheid uit, maar blijven trouw aan de kern van alle elementen die kunnen meespelen. Onze creaties zijn gedurfd, maar koesteren een diep respect voor de oorsprong van al het gebruikte materiaal, de aard van mensen, de kern van culturen, de logica van een bedrijf, het wezen van de stad. Zo kiezen we heel bewust voor inheemse houtsoorten eerder dan voor tropisch hardhout en werken we met lokale steensoorten. Onze keuze van materialen weerspiegelt onze voorkeur voor natuurlijke samenstellingen. Ook culturele, religieuze en emotionele waarden raken ons. Een willekeurige boom heeft voor jou misschien weinig waarde, maar kan voor een iemand anders een symbolische betekenis hebben. Die betekenis verwerken we in ons ontwerp. Hetzelfde geldt voor de geschiedenis van een wijk, tradities van buurtbewoners, de structuur of cultuur binnen een bedrijf, het heersende stadsritme. Wij geloven dan ook dat enkel een totaalconcept dat alles en iedereen in zijn wezen erkent, duurzame oplossingen garandeert. Ook die kwaliteit stellen wij centraal...

Duurzaamheid centraal

Duurzaamheid, ecologisch, economisch én sociaal! The Lung Project denkt op lange termijn.

Ecologisch duurzame ontwerpen, dat zijn ontwerpen die zowel op het niveau van de klant als op het niveau van de omgeving en van de stad oog hebben voor onze ecologische voetafdruk. Elke buitenruimte draagt volgens ons potentieel in zich om meer “groene longen” en zo meer biodiversiteit in de stad te creëren. Meer natuur, vogels, dieren. Meer zuurstof, ademruimte. Meer materialen die door hun natuurlijke samenstelling het groene kader benadrukken en bovendien hun kwaliteit behouden gedurende vele jaren (wat ook economisch rendeert). Geef ons maar natuursteen eerder dan beton, tenzij jij dat natuurlijk liever ander ziet…

Zo mikken wij tegelijk op economische duurzaamheid. Zowel in de portefeuille van de klant als voor wat betreft het groeipotentieel van de stad. Gebruik ongebruikte ruimtes efficiënt:  verbind gebouwen via groene loopbruggen, beplant terrassen. Creëer stedelijke rust-oases: zones die buurtbewoners naar buiten lokken, bij elkaar brengen en zo de lokale economie nieuw leven inblazen.
Meer buurtbewoners buiten; dat belooft meer samenhang in de stad, een hoger ‘wel-zijn’. Kortom meer sociale duurzaamheid. Straten en wijken waar bewoners zich thuis voelen.
Bedrijven die niet alleen een groen imago uitstralen, maar ook waarmaken in de praktijk. Denk aan buitenruimtes waar werknemers inspiratie vinden en nieuwe krachten winnen. Een plek om op adem te komen en te genieten, zodat ze minder gauw uitgeput of afwezig zijn. Zones waar ook de klanten zich de koning te rijk voelen. Plekken die personen met elkaar verbinding voortbrengen.

Persoonlijke aanpak

Dat we verbinding tussen personen erg belangrijk vinden, vertaalt zich ten slotte in onze aanpak. Persoonlijkheid troef: in de eerste plaats die van de klant, maar ook wijzelf smijten er ons volledig in! Zie daarin de basis van een sterk wederzijds vertrouwen. Het is ons handelskenmerk.

Klanten moeten zich goed voelen. Ze moeten worden betrokken, worden beluisterd. De klant is voor ons een deelgenoot in The Lung Project. Zijn persoon en smaak stuurt ons ontwerp. Zijn maat tekent onze krijtlijnen uit. Zijn agenda bepaalt onze concrete planning. Aandacht voor de klant gaat voor alles. Hij is de eerste die de buitenruimte beleeft!

Wij leven mee. Elke buitenruimte benaderen we als de onze. We zorgen er persoonlijk voor, vanaf het eerste zaadje tot de laatste afwerking en zelfs daarna... want een tuin blijft groeien. We leveren dan ook geen producten. We bewijzen de klant evenmin een eenmalige dienst. We garanderen een continue dienstverlening. Daar hoort nazorg bij! The Lung Project mikt per definitie op langdurige samenwerkingen. Samenwerkingen die wederzijds vertrouwen als eerste bouwsteen kennen.

Langdurige samenwerkingen ook met onze partners. Aannemers, techniekers, leveranciers, artiesten. Specialisten die niet alleen wij, maar ook de klant blindelings kan vertrouwen. Mensen met wie het “klikt”. Net dàt maakt het verschil bij The Lung Project.

Maak mee het verschil. Laten we samen de stad groener maken! Ga voor Urban Greenification en maak je eigen Lung Project!