Een belevingstuin in de Kempen

Een belevingstuin in de Kempen

De uitdaging is pittig: een buitenruimte creëren die op een natuurlijke wijze inspeelt op de strakke architectuur. De realisatie daarvan vergt een open communicatie: uitgebreid overleg met de klant, klare afspraken met de architect en binnenhuisarchitect. Pas dan zit de basis goed. Zonder die basis wordt er geen enkele steen gelegd.

Een patiogevoel op bureau

Een patiogevoel op bureau

De klant zoekt een persoonlijke en creatieve invulling voor een ongebruikte binnenkoer. Samen tasten we af welke functies de binnenkoer kan en moet hebben en hoe we functionaliteit verzoenen met esthetiek. We brengen de waarden van de klant in kaart en vatten de sfeer die heerst in het bureau.