Een belevingstuin in de Kempen

Architectuur en natuur verenigd

architectuur en natuur

Profiel van de klant: Particulier gezin uit Zoersel

Verlanglijst van de klant:

- een buitenruimte die interageert met de strakke nieuwbouw (binnen, zowel als buiten)
- een ‘natuurlijke’ tuin met zo min mogelijk onderhoud
- aandacht voor fauna & flora
- een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk

 

 

Een helder ontwerp

De uitdaging is pittig: een buitenruimte creëren die op een natuurlijke wijze inspeelt op de strakke architectuur. De realisatie daarvan vergt een open communicatie: uitgebreid overleg met de klant, klare afspraken met de architect en binnenhuisarchitect. Pas dan zit de basis goed. Zonder die basis wordt er geen enkele steen gelegd.

We denken vooruit. Een natuurlijke tuin is een tuin die niet wordt ontsierd door externe leidingen. Het is een tuin waarbij er in de paden geen deksels van afvoer- of van controleputten zichtbaar zijn. Door de nodige leidingen in het begin te leggen, kunnen we latere breek- en graafwerken vermijden. De aarde die uit de bouwput voortkomt, bewaren we voor de aanleg van een verhoogde gazon. Deksels en andere verstorende elementen zullen we verbergen tussen de beplanting.

Onze ambitie: met inheemse beplanting en natuursteen uit België een authentieke stijl neerzetten. Klaar voor de uitvoering!

Inheemse beplanting

voortuin.jpg

In de voortuin kiezen we voor drie soorten beplanting: Kievitsbloemen, Heide en het Pijpestrootje (Molinia). Elk op zich planten die je hier in het wild tegenkomt. Planten die de tuin een authentieke uitstraling geven.

De Kievitsbloemen fleuren de plantvakken op tijdens de lente. In de winter voorziet de paarse Heide de Zoerselse zandbodem van kleur. Ook het Pijpestrootje speelt gedurende de winter zijn troeven uit: het gras verdroogt, maar blijft nog lange tijd rechtstaan. Dat zorgt voor een vrolijke toets. Het samenspel tussen alle planten garandeert een tuin die ten allen tijde floreert en bloeit!

Belgische natuursteen

Verstorende elementen, zoals deksels en putten, werken we weg in de beplanting met grote blokken Belgische natuursteen. De blokken laten onderaan licht door, wat de tuin een bijzonder effect geeft. Tussen de blokken voorzien we bewust uitsparingen. Het geeft de Berken ruimte om door te groeien. Zo vormt alles een erg natuurlijk en evenwichtig geheel. De tuin is een echt harmonieus samenspel.

De natuursteen bevestigt die harmonieuze lijn. Zijn blauwe kleur vloeit vlot over in de witte gevel en  duikt op diverse plekken op in de tuin (in de zitbank, het vogelbad en ter afwerking van de voortuin). Dergelijk slim gebruik van duurzaam materiaal verkleint onze ecologische voetafdruk! Een extra plus!

interactie binnen-buiten

Interactie tussen binnen- en buitenruimte

Ondanks onze voorkeur voor natuursteen, gebruiken we voor de paden beton. Zo trekken we de lijn door met de binnenruimte, waar beton een belangrijke rol vervult, en creëren we samenhang tussen binnen en buiten. Het contrast tussen de zwarte paden en de witte woning zorgt voor extra pit._06A9559.jpg

Fauna & flora voor extra leven

Om van de tuin een echte belevingsplek te maken, leggen we langs de woning een kruidtuin aan met een vogelbad.

De kruidtuin geven we een speels effect door de paadjes in een doolhof aan te leggen en telkens met leifruit af te zetten. Tussen de paadjes groeien er tal van kruiden in het wildeweg. Zo groeien verharding en beplanting harmonieus samen.

We hollen een massieve rotsblok bovenaan uit tot vogelbad en plaatsen deze daar waar die duidelijk zichtbaar is vanuit de keuken. Het geeft de bewoners binnen de kans om toe te kijken hoe de vogels genieten van hun bad tafereel, terwijl ze genieten van de voorraad vers die ze in de kruidtuin vinden. De kruidtuin is niet voor niets aangelegd op een steenworp van de keukendeur.


Geen ongewenste gasten of pottenkijkers

De bomen van de buren zorgen voor een natuurlijke afschutting en bieden de bewoners wat privacy. Om die privacy te garanderen, omringen we de achtertuin met struwelen van inheemse heesters. Een natuurlijke extra buffer. Bepaalde delen laten we open. Langs daar kan het boslicht binnen schijnen.

De zijkant van de woning bakenen we af met Vuurdoorn, een struikgewas met goed gekozen naam: zijn vurig rode bessen lokken vogels de tuin in, zijn doornen houden ongewenste gasten buiten.

niveauverschillen in de tuin

De afwerking

Met de bewaarde aarde van de bouwput maken we een verhoogde gazon. De rand van het gazon verstevigen we met strakke steenkorven en stevige rotsen die samen een lange, leien zitbank vormen. Om de hardheid van de bank te breken, creëren we een zachte vegetale zetel. Het gazon zelf zaaien we in met gras en klaver. Het klaver zorgt voor kleur in de zomer en trekt de bijen aan.  

tuinberging hondenhok

Net als de hond. Op zomerse dagen dartelt hij vrolijk buiten. Zoekt hij wat beschutting, dan verschuilt hij zich via een kleine opening in de tuinberging. Met die tuinberging geven we aan de tuin the final touch. We bouwen de berging op met gerecycleerd hout en creëren een trompe l’oeil effect. Neen, je ziet echt geen houtstapel...

tuinberging

Wil je dat met eigen ogen bewonderen? Of, wil je graag meer weten over ons en onze projecten? Contacteer The Lung Project.